Mentální trénink

Sportovní psychologie a mentální trénink

Kateřina Kudláčková

Sportovní psychologie se zabývá aplikací psychologických poznatků do sportovní oblasti za účelem zlepšení či zoptimalizování sportovního (ale i pracovního či uměleckého) výkonu jedince či týmu. Práce konzultanta sportovní psychologie je zaměřena na dlouhodobou, krátkodobou a akutní psychickou přípravu. Cílem mentálního tréninku je připravit jedince nebo tým k podání výkonu na nebo nad úrovní momentální trénovanosti.

Mentální trénink je vytvořen na základě potřeby jedince nebo týmu. Jeho účelem je zlepšení sportovního či jiného výkonu docílené tréninkem specifických psychických dovedností. Mezi ty základní patří efektivní stanovení cílů, práce s koncentrací, pozitivní myšlení, vizualizace (ideomotorický trénink), relaxace a aktivace. Díky nim pak můžeme kontrolovat svoji motivaci, sebedůvěru, emoce, odhodlanost i aktuální psychické stavy (náladu, přístup k činnosti, energii...).

Sportovci se často setkávají s překážkami, se kterými si sami nedovedou poradit například proto, že se s nimi nikdy předtím nesetkali (např. přestup do vyšší kategorie). Konzultant sportovní psychologie - mentální kouč s příslušným vzděláním - může sportovce (ale i nesportovce) naučit, jak efektivně užívat mentální techniky, které jim umožní těmto stresům čelit.

Proč bych se měl/a zajímat o mentální trénink?

Vrcholoví i profesionální sportovci využívají mentální trénink k zefektivnění své přípravy před i během náročných tréninků, utkání, soutěží či závodů. Mezi ty nejznámější patří například Roger Federrer, Tomáš Berdych, Michael Jordan, Tiger Woods, Alex Rodriguez, Andre Agassi, David Drahonínský a mnozí další. V USA využívá sportovní psychology i armáda, protože si uvědomuje důležitost psychické odolnosti vojáků ve vysoce stresových situacích.

“Vše je možné, když k tomu připravíte svoji mysl a věnujete tomu práci a čas.” (Michael Phelps)

Následující video nastiňuje hlavní myšlenku a smysl sportovní psychologie:

Sportovní psychologie

Mentální trénink Vám pomůže:

  • Využít svoji psychiku jako jednu z nejsilnějších stránek výkonu.
  • Vyladit formu na nejdůležitější období sezóny (MČR, MS, Olympiáda...).
  • Formulovat osobní cíle, které jsou vyzývavé, realistické a měřitelné.
  • Najít Vaši optimální aktivační hladinu.
  • Posílit Vaši sebedůvěru před, během i po výkonu.
  • Dosáhnout maximálního výkonu pomocí vizualizace.
  • Zefektivnit Vaši komunikaci s trenérem, nadřízeným, spoluhráčem či spolupracovníkem.
  • Zefektivnit Vaše působení v týmu tréninkem komunikačních schopností.
  • Překonat výkonnostní bloky prostřednictvím pozitivního myšlení a efektivní koncentrace.


 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Základní škola Rybník | Mateřská škola Rybník